Resurser för dig som skapar AI konst
VERTYGAIKONST

Här får du en kort genomgång av de olika typer av verktyg som används inom AI konst

“Prompt-to-image” är en typ av AI-konstverktyg som använder en textprompt som input för att generera en bild som motsvarar prompten. Det fungerar genom att använda en AI-modell som är tränad på att skapa bilder från textbeskrivningar. När du ger modellen en textprompt, genererar den en bild som den tror motsvarar prompten. Detta verktyg används ofta för att skapa unika och konstnärliga bilder baserade på specifika idéer eller teman.

“Image-to-image” är en typ av AI-konstverktyg som tar en bild som input och genererar en annan bild som output, med hjälp av en AI-modell. Det kan användas för att konvertera en bild till en annan bild med en annan stil eller ett annat utseende. Till exempel kan du använda en image-to-image AI-modell för att konvertera en svartvit bild till en färgad bild, eller för att konvertera en bild till en annan stil, som en målning eller en teckning. Detta verktyg är vanligt inom digital bildredigering och kan användas för att skapa unika och konstnärliga bilder.

Photoshop är ett populärt program för bildredigering som används för att skapa, redigera och manipulera digitala bilder. Det är utvecklat av Adobe Systems och finns tillgängligt för både Windows och Mac. Med Photoshop kan användare utföra olika typer av bildbehandling, såsom att justera färger, ljusstyrka och kontrast, beskära och räta upp bilder, ta bort oönskade objekt eller bakgrunder, lägga till text och grafik och mycket mer. Programmet används ofta inom design, fotografi och digital konst, och är en viktig del av verktygslådan för professionella och amatörer som arbetar med digitala bilder. Att “Photoshoppa” en bild är en viktig kunskap för att efterarbeta en AI-bild eftersom du kanske vill ändra saker som inte är exakt som du tänkt dig. Det finns gratis alternativ till Photoshop som till exempel Gimp.

“AI uppscale” är en teknik som använder artificiell intelligens för att öka upplösningen på en bild eller en video. Det fungerar genom att använda en AI-modell som är tränad på att förutsäga och fylla i detaljer som saknas i en lågupplöst bild. När modellen appliceras på en lågupplöst bild, skapar den en högupplöst version av samma bild genom att lägga till nya detaljer och skärpa bilden.

“AI inpaint” är en teknik som använder artificiell intelligens för att ta bort oönskade objekt eller områden från en bild och ersätta dem med passande innehåll. Tekniken fungerar genom att använda en AI-modell som är tränad på att förutsäga och fylla i detaljer som saknas i en bild. När modellen appliceras på en bild, identifierar den objekten eller områdena som ska tas bort, skapar en förutsägelse om vad som ska finnas på platsen, och fyller i den med lämpligt innehåll som matchar resten av bilden. Tekniken används ofta inom bildbehandling och kan vara användbart för att ta bort störande objekt, såsom skyltar eller personer, från en bild. Det kan också användas för att göra en befintlig bild större med ett innehåll som passar ursprungsbilden. Det går också att koppla ihop två bilder och låta AI koppla ihop dem på ett intressant sätt.

Futuretools

Nästa
Bilder skapade av ai-konst.se
HANDLAAIKONST